Årsmötet inställt

Med bakgrund av den pågående Covid-19 pandemin och rådande restriktioner som gör ett fysiskt årsmöte omöjligt att hålla utan inskränkningar i föreningsdemokratin så har styrelsen i Msfk beslutat att vi ställer in årsmötet i år. Det går bra att höra av sig till styrelsen om det är något som nån vill.