Arbetsdag

Lördagen den 5 nov tar vi upp våra bryggor. Alla varmtvälkomna att hjälpa till speciellt ni som har bryggplats. Vi startar kl10.