Styrelsemöte

Söndagen den 11 april kl 17,00-18,30 i klubbstugan.