Styrelsemöte

Dags för årets första styrelsemöte. Söndag 6 februari kl 17,00- 18,30