Varning för svag is!

Varning! Med anledning av senaste tidens olyckor på isar i Sverige vill Mullsjö Sportfiskeklubb göra er uppmärksamma på att isarna för närvarande är i dåligt skick och att vi starkt rekommenderar att de inte bör beträdas! Det är alltid var och ens eget ansvar att kontrollera isarnas kondition innan de beträdes.